gaudeamus gimnazijaPredviđen je za učenike koji pokazuju posebnu sklonost prema računarstvu i informatici, programiranju, programskim jezicima, bazama podataka i egzaktnim naukama poput matematike i fizike. Ovaj smjer osigurava visoku tehničku obučenost učenika u okviru navedenih područja.
Računarsko-informatički smjer – Plan i program