ekoloski_tehnicarZemlju nismo naslijedili od predaka, već smo je posudili od unuka… 1986. godine ustanovljen je Jedinstveni evropski akt koji se odnosi na politiku zaštite životne sredine koja podrazumijeva kontrolu vazduha, vode i zemljišta. Ovo zanimanje je integrisano u politiku što znači da je zastupljeno u svim sferama privrede i industrije. Zakon obavezuje privredu i industriju na sprovođenje propisanih ekoloških mjera.

 

2011. godine, po uzoru na slična usmjerenja u državama Europske unije, i u Srednjoškolskom centru “Gaudeamus” uveden je ovaj smjer. I dalje smo jedina škola na teritoriji Banjaluke koja ima ovaj obrazovni profil.

Naš osnovni cilj je obrazovanje kadrova koji će zadovoljiti zahtjeve i izazove vremena u kojem živimo: osigurati razvoj i napredak ljudskog društva, sačuvati okolinu od dalje degradacije i poboljšati postojeće stanje.

Osnovna ideja za pokretanje ovog usmjerenja je proizašla iz zakonskih propisa koji se odnose na zaštitu prirode i životne sredine, koji za određena radna mjesta zahtijevaju srednju stručnu spremu za šta postojeći smjerovi nemaju odgovarajuća znanja.

Kako bi se adekvatno odgovorilo na izazove koji su pred nama, obrazovanje kadrova poput ekološkog tehničara, je u pravom smislu riječi nužnost i potreba.

Ti kadrovi moraju imati znanje i stručnost za učestvovanje na svim nivoima zaštite prirode i okoline (od praćenja stanja, uočavanja i mjerenja fizičko-hemijskih parametara, praćenja svih štetnih i drugih emisija do učestvovanja u tehnološkim procesima, a u svrhu sprječavanja hemijsko-tehnoloških incidentnih situacija, kao i saniranja posljedica različitih akcidenata kad je ugrožena priroda i životna sredina).

Da bi se problemi zaštite prirode i životne sredine uspješno rješavali, obrazovanje ekološkog tehničara mora biti interdisciplinarno, što znači da se problemima mora pristupati sa različitih strana ( društveno-humanističkih, moralnih, estetskih, zakonsko-pravnih).

Pored toga, obrazovanje ne smije biti jednosmjerno ni formalističko, već se nova znanja moraju sticati u dvosmjernoj komunikaciju između profesora i učenika, u dijalogu koji rađa nova saznanja, ideje i prijedloge za rješavanje nastalih problema.

Nastavne sadržaje naši učenici prate u modernizovanim učionicama i kabinetima, opremljenim nastavnim sredstvima najnovije generacije poput “pametnih tabli” , projektora, računara te ostalog potrebnog pribora i aparature.

Četvorogodišnje školovanje, pored opšteobrazovnih, podrazumijeva i izučavanje uskostručnih predmeta poput:

  • ekologije
  • toksikološke hemije
  • fizičke hemije
  • analitičke hemije
  • pedologije
  • pretrage vode
  • dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
  • mikrobiologije

Praktični dio nastave za ove predmete izvodi se u školskoj i u akreditovanim laboratorijama Javnih ustanova, kao što su Institut za zaštitu zdravlja, Klinički centar, Republički hidrometereološki zavod, Vodovod i Poljoprivredni institut.

Pored toga, četiri puta u školskoj godini organizujemo nastavu u prirodi. Tako učenici direktno upoznaju okolinu, razvijaju opažanja, stiču nova znanja i grade odgovoran odnos prema životnoj sredini.

Po završetku četvorogodišnjeg školovanja ekološki tehničari se zapošljavaju u ustanove i organizacije (mnogobrojna preduzeća koja se bave održavanjem zelenih površina i provođenjem higijensko-epidemioloških mjera), u nadzorne službe (komunalna policija, sanitarna inspekcija) i nadležne laboratorije gdje su uglavnom orijentisani na faktore od kojih bitno zavisi zdravlje stanovništva, poput kontrole kvaliteta higijenski ispravne vode za piće, kontrole zemljišta i kontrole vazduha.

Takođe, bitno je napomenuti da u zemljama Evropske unije, prije svega u Njemačkoj, postoji stalna potreba za ovim kadrom.

Zbog učestalih promjena i napredovanja u pogledu laboratorijske metodologije i opreme, ekološke tehničare očekuje konstantno stručno usavršavanje na dodatnim seminarima i edukacijama.

Nastavak školovanja moguć je na studiju ekologije, biologije, medicine, farmacije, veterine ali i na ostalim fakultetima prirodnjačke orijentacije budući da ovaj program daje vrlo kvalitetnu podlogu širokog spektra iz oblasti hemije, biologije, mikrobiologije i drugih prirodnih nauka.

 

Ekološki tehničar – Nastavni plan i program